ZOCOM - Architektonický ateliér

Realizácia developérskych projektov
a projektov individuálnej výstavby.

Architektúra

Interiéry

Služby

Komplexná dodávka projektov nových stavieb, prestavieb a rekonštrukcií - od investičného zámeru až po realizačný projekt vrátane projektov profesií. Poradenstvo pri výbere stavebného pozemku.
Vybavenie povolení súvisiacich s výstavbou. Vypracovanie študií a prieskumov. Výkon stavebného dozoru, inžinierska činnosť.

O nás

V našich projektoch sa snažíme navrhovať budovy esteticky atraktívne, používateľsky komfortné, v súlade s požiadavkami zákazníka, s použitím najnovších technológií a s dôrazom na ekologickosť, ekonomickosť, funkčnosť a jednoduchosť.

U nás sa investor môže oprieť o skúsený tvorivý tím odborníkov autorizovaných architektov a stavebných inžinierov s mnohoročnou aj zahraničnou praxou. V portfóliu máme desiatky realizovaných stavieb s viac ako tisíc bytovými jednotkami.

Klienti

Perla Ružinova s.r.o, Stav-Trade s.r.o. a ďalší.

Hlavný architekt
Ing. Zoltán Domonkos (e-mail)
Autorizovaný architekt SKA

Kontakt

E-mail

mail@zocom.sk

Telefón

+421 908 727 937

Adresa ateliéru
ZOCOM s.r.o.
Tomášikova 25/a
821 01 Bratislava